KISWAHILI FORM 2 SCHEMES OF WORK TERM 1-3

 ASILIA

  1. KLB
  2. Mwongozo wa Mwalimu
  3. Oxford
  4. Kamusi
JUMA KIPINDI  

SOMO

 

SHABAHA

 

MBINU

 

VIFAA

 

ASILIA

 

MAONI

1-4   KUFUNGUA  
5 1 Matamshi Bora

Vitate b na p

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutamka maneno ya p na b

Kutunga sentensi sahihi

Kueleza tofauti kimaana

 

Kusikiliza na kuandika

Kutamka

 

Chati

Ubao

Wanafunzi

 

Oxford BK 1 UK 16

KLB BK 1 UK 1

Chemichemi BK 1

UK 36-45

 
  2 Maamkizi na Adabu

Nyumbani na dukani

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza misamiati tofauti ya adabu

Kutunga sentensi akitumia maneno ya adabu

 

Kuandika

Kujadili

Kufunga zoezi

 

Chati

Redio

Kadi

Ubao

 

Oxford BK 1 UK 12

KLB BK 1 UK 1

Kamusi ya Kiswahili

 
  3 Ufahamu

Chanzo cha utovu wa nidhamu shuleni

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kufungu kwa matamshi bora

Kujibu maswali kwa ufasaha

Kusoma kimya

Kusoma na kudokezana

Kujadili

Kuandika madaftarini

 

Ubao

Kifungu kitabuni

 

KLB BK 1 UK 4-6

Kamusi ya kiswahili

 
  4 Muhtasari Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kifungu na kuandikisha hoja muhimu

Kuandika muhtasari kwa njia ifaayo

 

Kujadili

Kuandika madaftarini

 

Ubao

Kifungu kitabuni

 

KLB BK 1 UK 7-8

Mwongozo wa kiswahili

 
  5

na

6

Sarufi

Aina za maneno

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kubainisha maana za kila neon

Kubainisha katika sentensi

Kusoma

Kueleza

Kujadili

Kuandika

 

Chati

Ubao

Vifaa halifi

Oxford BK 1 UK 23

KLB BK 1 UK 8-9

Chemichemi BK 1

UK 31-48

 
6 1 Sentenzi

Aina za sentensi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza miundo mbalimbali ya sentenzi, Kutunga sentenzi

 

Kuandika

Kujadili

Kutunga sentenzi

 

Ubao

Jedwali

 

KLB BK 1 UK 10-13

Oxford UK 37

Mwongozo UK 8

 
  2

na

3

Kuandika

Insha – maana

Insha ya barua

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kufafanua sehemu muhimu za insha

Kueleza sifa zake

Kuandika insha kwa mtiririko nzuri na hati nzuri

 

Kujadili

Kuandika

 

Kielelezo kitabuni

Ubao

 

KLB BK 1 UK 13-15

Oxford UK 57

Chemichemi

UK 14-16

 

 
  4 Vitate

R – L

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutamka maneno ya R na L, Kutunga sentensi

 

Kutamka

Kuandika

Kutunga sentensi

 

Chati

Ubao

Wanafunzi

 

KLB BK 1 UK 10-13

Kamusi ya kiswahili

 

 
  5 Sarufi

Aina za sauti

Irabu na konsonanti

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutaja ala za kutamkia

Kutamka irabu/konsonanti

Kuchora mkondo wa hewa

 

Kutamka

Kuandika

Kuchora

 

Jedwali

Ubao

 

KLB BK 1 UK 16-20

Oxford UK 1-3

 

 
  6 Ufahamu

Mawasiliano

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma na kutamka bora

Kujadili

Kujibu maswali kwa ufasaha

 

Kusoma kifungu

Kujadili

Kufanya maswali madaftarini

 

Kifungu kitabuni

Ubao

Michoro

 

KLB BK 1 UK 13-15

Mwongozo

UK 12-13

 

 
7 1-2 Sarufi Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia alama za uakifishaji ipasavyo

Kubainisha alama na matumizi yao

 

Kujadili

Kuandika madaftarini

 

Jedwali

Ubao

 

KLB BK 1 UK 22-25

Oxford UK 40

 

 
  3 Vitate

F na V

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutamka maneno ya sauti F na V

Kutunga sentensi

 

Kutamka

Kuandika

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 27

Mwongozo UK 14

 

 
  4 Kuandika

Vitanza ndimi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutamka upesi na kwa ufasaha

Watunge vitanza ndimi

 

Kutamka

Kuandika

Kutunga

 

Vifaa halisi

Ubao

 

KLB BK 1 UK 26

Chemichemi UK 51

 

 
  5 Ufahamu

Mama aficha simu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa ufasaha

Kujadili

Kujibu maswali

 

Kujadili

Kuandika

Kufanya zoezi

 

Kifungu kitabuni

Ubao

 

KLB BK 1 UK 28

Mwongozo

UK 16-17

 

 
  6 Fasihi

Maana

Umuhimu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza maana ya fasihi

Kuandika umuhimu wa fasihi

 

Kuandika

Kujadili

 

Ubao

Vifaa halisi

 

KLB BK 1 UK 49

Oxford UK 48

 

 
8 1 Ufahamu

Safari

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa matamshi bora

Kujibu maswali kwa ufasaha

Kusoma kwa kupokezana

Kujadili

kuandika

 

Vifaa halisi

Ubao

Kitabu cha wanafunzi

 

KLB BK 1 UK 28-30

Mwongozo

UK 17-18

 
  2 Sarufi

Ngeli ya A-WA

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua umuhimu wa ngeli

Kufanya zoezi kwa ufasaha

 

Kuandika

Kujadili

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 30-32

Oxford UK 49

 

 
  3 Kuandika

Taarifa

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika insha ya taarifa kwa mtiririko na hati nadhifu

 

Kujadili

Kuandika

 

Ubao

Kielelezo kitabuni

 

KLB BK 1 UK 33

 
  4 Misemo Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kueleza maana ya misemo

Kutumia misemo kwa ufasaha sentensini

 

Kuandika

Kujadili

Kufanya zoezi

 

Jedwali

Ubao

 

KLB BK 1 UK 37

Oxford UK 16

Kamusi ya misemo

 
  5 Kusoma

Maisha ya mjini

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa ufasaha

Kujibu maswali kwa ufasaha

 

Kusoma

Kujadili

Kuandika

 

Ubao

Kifungu kitabuni

Vifaa halisi

 

KLB BK 1 UK 37-39

Mwongozo UK 23

 

 
  6 Sauti tatanishi

Ch na Sh

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutamka maneno ya sauti Ch na Sh

Kutunga sentensi sahihi

 

Kutamka

Kuandika

Kufanya zoezi

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 34

 
9 1 Sarufi

Ngeli ya U-I

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia nomino za ngeli ya U-I kwa ufasaha katika sentensi

© Education Plus Agencies

Kuandika

Kujadili

Kufanya zoezi

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 40

Oxford UK 49

 

 
  2-3 Kuakifisha 2 Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutumia alama za uakifishaji ipasavyo

Kubainisha matumizi ya kila alama

 

Kujadili

Kuandika

Kutunga sentensi

 

Jedwali

Ubao

KLB BK 1 UK 41

Oxford UK 127

Mwongozo UK 25

 
  4 Kuandika

Kujaza fomu

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutaja aina za fomu

Kujaza fomu kwa ufasaha

 

Kuandika

Kujaza fomu

 

Vielelezo vya fomu

Ubao

 

KLB BK 1 UK 49

Oxford UK 78

 

 
  5 Fasihi

Aina za fasihi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua aina za fasihi

Kutaja mifano yao

 

Kujadili

Kuandika

 

Cahti

Ubao

 

KLB BK 1 UK 51

Oxford UK 8-9

Mwongozo UK 28

 
  6 Kusoma

Mavazi rekebisheni

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa matamshi bora

Kujibu maswali kwa ufasaha

Kusoma kwa kupokezana

Kujadili

Kuandika

Kufanya zoezi

 

Kielelezo kitabuni

Ubao

 

KLB BK 1 UK 51-53

Mwongozo UK 29

Kamusi ya kiswahili

 

 
10 1 Sarufi

Ngeli ya LI-YA

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua nomino za ngeli ya LI-YA

Kutumia nomino hizo katika sentensi

 

Kunadika

Kutunga sentensi

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 53-55

Oxford UK 50

Mwongozo UK 30

 
  2 Kuandika

Maelezo/maagizo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kuandika insha kwa mtiririko mzuri na hati nadhifu

 

Kujadili

Kuandika

Kutunga mtungo

 

Kielelezo kitabuni

Ubao

Jedwali

 

 

KLB BK 1 UK 55-56

Oxford UK 36

 
  3 Ufahamu

Dawa za kulevya

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa matamshi bora

Kujibu maswali

 

Kusoma

Kujadili

Kufanya zoezi

 

Ubao

Kifungu kitabuni

 

KLB BK 1 UK 57

Mwongozo wa mwalimu

 
  4 Kusoma

Maradhi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kusoma kwa ufasaha

Kujibu maswali vilivyo

 

Kusoma

Kujadili

Kufanya zoezi

 

Ubao

Vifaa halisi

Kifungu kitabuni

 

KLB BK 1 UK 58-59

Kamusi ya kiswahili

 

 
  5 Sarufi

Ngeli ya KI-VI

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua nomino za ngeli ya KI-VI

Kutumia ngeli hizo sentensini

 

Kujadili

Kuandika

 

Jedwali

Ubao

 

KLB BK 1 UK 60

Mwongozo UK 36

 

 
  6 Sarufi

Ngeli ya U-YA

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua nomino za ngeli ya KI-VI

Kutumia katika sentensi

 

Kuandika

Kutunga sentensi

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 61-63

Oxford UK 49-51

 

 
11 1 Kusoma

Matumizi ya kamusi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutaja matumizi ya kamusi

Kueleza sifa za kamusi

 

Kusoma

Kuandika

 

Jedwali

Vifaa halisi

Kamusi mbalimbali

 

KLB BK 1 UK 70-74

Oxford UK 33-34

Kamusi

 
  2 Sarufi

Ngeli ya I-ZI

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua nomino ya ngeli ya I-ZI

Kutunga sentensi

 

Kuandika

Kutunga sentensi

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 74-76

Oxford UK 50

Mwongozo UK 42

 
  3 MTIHANI  
  4 Sarufi

Ngeli ya I-I

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutaja na kutambua nomino za ngeli ya I-I

Kutumia nomino za ngeli hizo katika sentensi

 

Kujadili

Kuandika

Kutunga sentensi

 

Ubao

Chati

 

KLB BK 1 UK 76-77

Oxford UK 51

 

 
  5-6 Fasihi

Nyimbo

– Maana

– Umuhimu

– Sifa

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutaja na kueleza aina za nyimbo

Kupambanua dhima za nyimbo mbalimbali

 

Kueleza

Kuimba

Kusoma

Kuandika

 

Wimbo

Redio na kanda za nyimbo

Wanafunzi wenyewe

 

KLB BK 1 UK 67

Chemichemi UK 162

 

 
12 1-2 Sarufi

Ngeli ya YA-YA

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua nomino za ngeli ya YA-YA

Kutumia ngeli hizo katika sentensi

 

Kujadili

Kuandika

Kufanya zoezi

 

Chati

Ubao

 

KLB BK 1 UK 63

Oxford UK 63

 

 
  3 Kuandika

Maelezo

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua vipengele muhimu nya insha ya maelezo

Kuandika insha

 

Kuandika

Kujadili

 

Kielelezo kitabuni

Ubao

 

KLB BK 1 UK 65

Chemichemi

UK 104-105

 

 
  4-6 Marudio

Sarufi

Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze;

Kutambua sifa za sarufi

Aina za sentensi pamoja na maneno

 

Kujadili

Kuandika

 

Ubao

 

Vitabu vyao

 
13 1-6 MARUDIO  
14-15   MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA NA KUFUNGA SHULE  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *