CLASS 8 SOCIAL STUDIES SCHEMES OF WORK TERM 1-3

AZIMIO LA KAZI

DARASA LA NANE

MUHULA WA I

               ASILIA

 1. KISWAHILI SANIFU
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi
JUMAKIPINDIFUNZOMADAMALENGOSHUGHULI ZA MWALIMU SHUGHULI ZA MWANA FUNZINYENZOASILIAMAONI
1MATAYARISHONA KUFUGUA SHULE 
21Kusikiliza na kuzungumza/kongeaMaamkiziKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kutumia baadhi ya msamiati wa maakizi, k.m. hujambo :sijambo. Habari nzuri.-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 2

MWM UK1

 
2kusoma

Ufahamu

Chada chemaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  ufahamu chada chema-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 3

MWM UK3

 
3Maombo ya lughaShairi ‘saiti kwenda wema’Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kutamka na kukariri shairi  ‘saiti kwenda wema,’kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 4

MWM UK4

 
4SarufiViambishi ngeliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kulikariri shairi ‘umuhimu wa kutenda wema’-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK5

MWM UK4

 
5Kuandika (insha)HeshimaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika na kutumia  maneno ya heshima ifaayo katika insha-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK5-7

MWM UK5

 
          
31Kuongea/kusikilizaAkisamiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha akisami pammoja na maelozo yake, kuandika akisami kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK7

MWM UK7

 
2UfahamuMajaaliwaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kujibu na kuandika maswali yaufahamukusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK8

MWM UK8

 
3Mapambo ya lughaMisemo na methaliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia misemo na methali katika sentensi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK9

MWM UK9

 
4SarufiVivumishi visivyochukua viambishi ngeliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kubainisha na kutumia vivumishi katika sentensi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK11

MWM UK10

 
5Kuandika (insha)Siku ambayo sitaishahauKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika insha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK12

MWM UK10

 
41Kusikiliza na kuzungumzatarakimuKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha tarakimu  milion kumi hadi milioni mia moja na kuandika tarakimu kwa usahihikusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 12

MWM UK11

 
2UfahamuSayariKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kusoma kutaja na kutumia msamiati wa sayari kwa usahihi kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK20

MWM UK12

 
3Mapabo ya lughaVitateKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia vitate katika sentensi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

 -kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 14

MWM UK14

 
4SarufiVihisishiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK22

MWM UK26

 
5Kuandika  (insha)SayariKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 23

MWM UK18

 
51Kusikiliza na kuzungumzaDiraKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kutambua , kuchora na kutumia msamiati wa dira kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

 -Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 25

MWM UK20

 
2UfahamuNyota njemaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 26

MWM UK22

 
3Mapambo ya lughaSilabi- chaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia methali katika sentensi -kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK28

MWM UK23

 
4SarufiVihisishiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

 -Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK29

MWM UK24

 
5Kuandika (insha)Barua ya kirafikiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa-kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK30

MWM UK

 
61Kusikiliza na

kuzungumza

 

Mali ya siliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza, kuorodhesha na kufafanua  faida za maliasilina wajibu wake kuzihusu-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 12

MWM UK25

 
2UfahamuMaliasiliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua  na kujibu maswali yaufahamu-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK38

 
3Mapambo ya lughaMethali zinazopingana kimaanaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika methali zinazo pingana kimaana-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK39

MWM UK

 
4SarufiViunganishi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia viunganishi katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 40

MWM UK28

 
5Kuandika (insha)MaliasiliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kubuni kuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 13

MWM UK

 
7MTIHANI WA KATI WA MUHULA 
81Kusikiliza na kuzungumzaMajina ya wizara mbalimbali

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutaja na na kueleza shughuli za wizara mbalimbali-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 40

MWM UK29

 
2UfahamuLau ningekuwa waziri ya elimu

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK41

MWM UK31

 
3Mapambo ya lughaVisawe

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika visawe huku akieleza maana-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  44

MWM UK33

 
4SarufiViunganishi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika viunganishi vya chaguo na vya nyongaza kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  45

MWM UK34

 
5Kuandika (insha)Lau ninekuwa waziri wa elimu

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika kwa hati zinazosomeka kulingana na kichwa alichopewa-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunz

-Kamusi

-Kamusi i

KS KCM

UK  46

MWM UK35

 
91Kusikiliza na kuzungumzaNgonjeraKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza maana ya ngojera, kukariri na kufafanua ujube-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 47

MWM UK37

 
2UfahamuUtenzi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  5 6

MWM UK39

 
3Mapambo ya lughaNimino za makundi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza na kutumia  nomino za makundi katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  57

MWM UK40

 
4SarufiViunganishi linganishi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza kubainisha na kutumia viunganishi linganishi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK  17

MWM UK

 
5Kuandika (insha)Utungaji mashairiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuakifisha, kutunga shairi kuzingatia arudhi kulingana na kichwa na beti alizopewa-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  58

MWM UK40

 
101Kusikiliza na kuzungumzaMsamiati wa mahakamaniKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma nakutumia baadhi ya msamiati wa maneno wa mahakamani-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  49

MWM UK

 
2UfahamuUsipoziba ufa

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS KCM

UK  19

MWM UK42

 
3Mapambo ya lughaMethaliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  methali na maana zake katika sentensi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  59

MWM UK43

 
4SarufiManano ya kutiria mkazo(takriri)

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza maana yatakiririna kutumia maneno ya kutilia mkazo katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  61

MWM UK45

 
5Kuandika (insha)kumbumbuKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha na kuandika insha ya kumbumbu-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  62

MWM UK45

 
111Kusikiliza na kuzungumzaMekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufasiri maneno ya picha, kujadili nakufafanua baadhi ya msamiati wa mekoni-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-Picha kiabuniKS KCM

UK  63

MWM UK46

 
2UfahamuWageni mekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kuandika nakujibu maswali ya ufahamu-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunzi

-Kamusi

KS KCM

UK  64

MWM UK47

 
3Mapambo ya lughaMethali

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  methali na maana zake katika sentensi-kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  76

MWM UK51

 
4SarufiMatumizi ya ‘si-’

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutumia na kueleza matumizi sahihi ya ‘si –‘-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  77

MWM UK52

 
5Kusikiliza na kuzungumzaVipindi vya redio na runinga

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusikiliza redio narununga nakujibu maswali yatayo ulizwa-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Redio

runinga

-Kamusi

KS KCM

UK  78

MWM UK 54

 
121Kuandika inshaJinsi ya kupikaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika insha shahihiya maelezo jinsi ya kupika-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  79

MWM UK55

 
2UfahamuBarua rasmi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  79

MWM UK56

 
3Mapambo ya lughavitaweKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika vitawe huku akieleza maana-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  78

MWM UK52

 
4SarufiMatumizi ya, ‘amba’Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kuondosha amba’ na kutumia ‘O’ rejeshi mahali pake katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 80

MWM UK58

 
5Kusandika inshaBarua rasmiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 83

MWM UK60

 
13MARUNDIO 
14MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA 

 

 

 

AZIMIO LA KAZI

DARASA LA NANE 2014

MUHULA WA II

 

 

 

 

               ASILIA

 1. KISWAHILI SANIFU
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi

 

 

 

 

JUMAKIPINDIFUNZOMADAMALENGOSHUGHULI ZA MWALIMUSHUGHULI ZA  MWANA FUNZINYENZOASILIAMAONI
1KUFUNGUA SHULE NA MATAYARISHO 
21Kusikiliza na kuzungumza/kongeaMsamiati wa teknolojiaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kutumia baadhi ya msamiati wa teknolojia kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 88

MWM UK61

 
2kusoma

Ufahamu

Uchungu wa mwanaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  ufahamu uchungu wa mwana na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 89

MWM UK62

 
3Maombo ya lughaMisemoKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kutamka na kutumia misemo kwa usahihi-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS KCM

UK 89

MWM UK63

 
4SarufiMatumizi ya ‘na’Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kubainisha na kutumia ‘na’ katika sentensi kwa namna mbalimbali na kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK90

MWM UK62

 
5Kuandika (insha)TeknolojiaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika, kujadili  na kutumia  msamiati wa teknolojia kwa usahihi-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK91

MWM UK63

 
          
31Kuongea na kusikilizaMsamiati wa ukooKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha baadhi ya misamiatri ya ukoo. Na kuitumia kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK91

MWM UK64

 
2UfahamuSijafishaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kujibu na kuandika maswali yaufahamu kwa usahihikusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS KCM

UK92

MWM UK65

 
3Mapambo ya lugha methaliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia metheli zenye mizizi ‘ndi’ katika sentensi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK93

MWM UK66

 
4SarufiMatumizi ya ‘ndi’Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kubainisha na kueleza matumizi ya ‘ndi’ katika ngeli zote-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK95

MWM UK67

 
5Kuandika (insha)Insha ya maelezoKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika insha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK96

MWM UK68

 
41Kusikiliza na kuzungumzaViwandaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha kutaja na kueleza aina za bidhaa/ vifaa vinavyo tengezwa katika viwanda-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 96

MWM UK68

 
2UfahamuKazi ya mkono haitupiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kusoma kujadili na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihikusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 104

MWM UK70

 
3Mapabo ya lughaMethali zinazo fanana ki mawazoKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia methali zinazo fanana kimawazo  -kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK104

MWM UK71

 
4SarufiVieleziKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vielezi katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 107

MWM UK72

 
5Kuandika  (insha)MtungoKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 108

MWM UK73

 
51Kusikiliza na kuzungumzaMatunda, miti na mimeaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kutambua , kuchora na kutumia msamiati wa matunda,miti namimea  -Picha kiabuniKS KCM

UK 109

MWM UK73

 
2UfahamuMwadani wetuKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS KCM

UK 9

MWM UK

 
3Mapambo ya lughavitaweKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua maana  na kutumia vitawe katika sentensi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 110

MWM UK74

 
4SarufiViuliziKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia viulizi katika sentensi kwa usahihi  -Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 11

MWM UK

 
5Kuandika (insha)MitiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha umuhimu wa miti ukijaza  mapengo ukitumia maneno uliyopewa-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 11 1

MWM UK76

 
61Kusikiliza na

kuzungumza

 

Vitabu vya maktabaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza, kuorodhesha na kufafanua  na kuchangamkia kusoma vitabu vya maktaba-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha

-Kamusi wanafunzi

KS KCM

UK 112

MWM UK78

 
2UfahamuTuzungukaje mbuyu?Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua  na kujibu maswali yaufahamu na kujadili mafunzo katika ngojera hili-kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kutamka

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK 113

MWM UK79

 
3Mapambo ya lughaVitendawiliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia nakutega na kutegua vitendawili -kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

-Kamusi

KS KCM

UK 114

MWM UK99

 
4SarufiMatumizi ya: ‘katika’ kwenye’ na ‘ni’

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia ‘katika’ kwenye’ na  ‘ni’-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 123

MWM UK81

 
5Kuandika (insha)MtungoKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kubuni kuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuni

-Kamusi

KS KCM

UK 122

MWM UK82

 
7MTIHANI WA KATI YA MUHULA 
81Kusikiliza na kuzungumzaMiti na mimea

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha, kueleza na kutumia msamiati wa wa miti na mimea kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 129

MWM UK86

 
2UfahamuMstahimilivu hula mbivu

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kujadili funzo,kutambua na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 129

MWM UK87

 
3Mapambo ya lughaVitate

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika vitate  huku akieleza maana-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  131

MWM UK88

 
4SarufiUkubwa wa nomino

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kutumia na kuandika ukumbwa wa nomino-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  138

MWM UK90

 
5Kuandika (insha)Wasifu (mekatilili)

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika insha kuhusu mutu mashuhuri kwa hati zinazosomeka kulingana na kichwa alichopewa-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  138

MWM UK91

 
91Kusikiliza na kuzungumzaMajina ya kike na kiumeKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza kumbainisha na kutumia  msamiati wa kike na kiume-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  139

MWM UK92

 
2UfahamuMjadala: wanafaa kusoma pamoja

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma , kujadili ,kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi-kujadili

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kujadili

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  143

MWM UK92

 
3Mapambo ya lughaVisawe

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza maana na kutumia  visawe katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  143

MWM UK93

 
4SarufiHali ya udogo

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza kubainisha na kutumia hali ya udogokutoka hali ya kawaida kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  144

MWM UK96

 
5Kuandika (insha)mjadalaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha ya mjadala kulingana na kichwa ulicho pewa-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 145

MWM UK97

 
101Kusikiliza na kuzungumzaMajina ya wafanyikazi mbalimbaliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma nakutumia baadhi ya msamiati wa majina ya wafanyi kazi mbalimbali-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  146

MWM UK98

 
2UfahamuUhaba wa kazi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kueleza na kujibu  maswali ya ufahamu kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  145

MWM UK97

 
3Mapambo ya lughaShairi : ‘nitafanya kazi ngani’Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kukariri na kujadili funzu la shairi hili-kusoma

-kusikiliza

-kukariri

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kukariri

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  146

MWM UK97

 
4SarufiUsemi wa taarifa

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kueleza na kubainisha usemi wa taarifa na kubadilisha kwa usemi halisi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  147

MWM UK98

 
5Kuandika (insha)kaziKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubainisha na kuandika insha akitetea hoja kikamilifu-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  147

MWM UK99

 
111Kusikiliza na kuzungumzaMekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufasiri maneno ya picha, kujadili nakufafanua baadhi ya msamiati wa mekoni-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-Picha kiabuniKS KCM

UK  21

 
2UfahamuWageni mekoni

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kuandika nakujibu maswali ya ufahamu-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  22

 
3Mapambo ya lughaMethali

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  methali na maana zake katika sentensi-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  23

MWM UK

 
4SarufiMatumizi ya ‘si-’

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutumia na kueleza matumizi sahihi ya ‘si –‘-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  23

MWM UK

 
5Kusikiliza na kuzungumzaVipindi vya redio na runinga

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusikiliza redio narununga nakujibu maswali yatayo ulizwa-kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusikiliza

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Redio

runinga

KS KCM

UK  24

MWM UK

 
121Kuandika inshaJinsi ya kupikaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kubuni na kuandika insha shahihiya maelezo jinsi ya kupika-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  24

MWM UK

 
2UfahamuBarua rasmi

 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK  25

MWM UK

 
3Mapambo ya lughavitaweKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kutumia na kuandika vitawe huku akieleza maana-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  23

MWM UK

 
4SarufiMatumizi ya, ‘amba’Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kuondosha amba’ na kutumia ‘O’ rejeshi mahali pake katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK  25

MWM UK

 
5Kusandika inshaBarua rasmiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kueleza na kuandika barua rasmi kwa hati zinazosomeka na nadhifu-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuunganisha

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK  26

MWM UK

 
5        
13JARIBIO LA PILI 
14MTIHANI WA MWISHO WA MUHULA 

 

 

 

 

AZIMIO LA KAZI

DARASA LA NANE 2014

MUHULA WA II

 

 

 

 

               ASILIA

 1. KISWAHILI SANIFU
 2. Mwongozo wa Mwalimu
 3. Oxford
 4. Kamusi

 

 

 

 

JUMAKIPINDIFUNZOMADAMALENGOSHUGHULI ZA MWALIMUSHUGHULI ZA MWANAFUNZINYENZOASILIAMAONI
1KUFUNGUA NA MATAYARISHO 
21Kusikiliza na kuzungumza/kongeaMihadaratiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kutumia baadhi ya msamiati wa mihadarati na kufafanua adhari zake.-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK 154

MWM UK100

 
2kusoma

Ufahamu

SibaguamiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kujibu na kujadili ujube uliko katika msakala haya-kueleza

-kujadili

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kujadili

-kuandika

-kuiga

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 155

MWM UK101

 
3Maombo ya lughaMisemoKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kutumia misemo katika sentensi-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kusoma

-kuandika

-kutamka

-kutumia

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 156

MWM UK102

 
4SarufiUsemi halishiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kubainisha usemi halisi na kubadilisha usemi wa taarifa kuwa usemi halisi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK157

MWM UK103

 
5Kuandika (insha)Mazungumzo na methaliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika ya mazungumzo kutumia  methali kwa ushahihi-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-kueleza

-kutaja

-kuandika

-kuiga

-Picha kiabuniKS KCM

UK157

MWM UK104

 
          
31Kuongea na kusikilizaMazingiraKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kujadili namna ya mazingira na njia za kukinga na kuzuia uharubifu-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK4157

MWM UK103

 
2UfahamuHotubaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kuzingatia na kujibu maswali yaufahamukusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK155

MWM UK104

 
3Mapambo ya lughaMethaliKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma ,  kutambua na kutumia  metheli katika sentensi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK156

MWM UK105

 
4SarufiMyambuliko wa vitenziKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma, kubainisha na kutumia vitenzi katika sentensi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK154

MWM UK100

 
5Kuandika (insha)HotubaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK156

MWM UK102

 
41Kusikiliza na kuzungumzaAjira ya watotoKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kufasiri ujumbe wa michoro, kueleza na kubainisha ubaya,hasara na madhara ya ajira ya watoto-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 157

MWM UK103

 
2UfahamuKrismasiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze, kusoma kutaja na kutumia msamiati mpya  kwa usahihikusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

kusoma

-kusikiliza

-kutambua

-kuzungumza

-Picha kiabuniKS KCM

UK 160

MWM UK105

 
3Mapabo ya lughaVitaweKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia vitawe katika sentensi  -kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 161

MWM UK105

 
4Sarufi ‘a’ unganifuKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 162

MWM UK159

 
5Kuandika  (insha)ShereheKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kumbuni, na kuandika isha akitumia maneno aliyopewa kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 163

MWM UK 106

 
51Jaribio la kwanzaDiraKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze  kutambua , kuchora na kutumia msamiati wa dira kwa usahihi-kusoma

-kuchora

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kuchora

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuniKS KCM

UK 164

MWM UK107

 
2UfahamuNyota njemaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kubainisha na kujibu maswali ya ufahamu kwa usahihi-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 164-165

MWM UK108

 
3Mapambo ya lughaSilabi- chaKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,  kutambua na kutumia methali katika sentensi -kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

Kitabu cha wanafunziKS KCM

UK 165

MWM UK110

 
4SarufiVihisishiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kusoma,kueleza, kubainisha na kutumia vihisishi katika sentensi kwa usahihi-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-kusoma

-kutumia

-kueleza

-kuuliza

-Picha kiabuniKS KCM

UK 166

MWM UK112

 

 
5Kuandika (insha)Barua ya kirafikiKufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika insha kwa kujaza mapengo ukitumia maneno uliyopewa-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kusoma

-kusikiliza

-kuandika

-kutambua

-kuzungumza

-kadi

-picha

michoro

KS KCM

UK 167

MWM UK112

 
61-5Jaribio la kwanzaMarudioMwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

 

-Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS KCM

UK32-37

MWM UK115

 
         
6 Jaribio la pili Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS KCM

UK 66-67

MWM UK25

 
7 Jaribio la tatu Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS KCM

UK 98-103

MWM UK48

 
8 Jaribio la nne Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kubuni na kuandika kwa hati ilyo someka

–        kustawisha ukakamavu wa kukabiliana na mtihani

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS KCM

UK 132-137

MWM UK60

 
91Jaribio la tano Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

–        kustawisha ukakamavu

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

-kuandika

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS KCM

UK 148-153

MWM UK80

 
101Jaribio la sita Mwanafunzi aweze:

–        kujibu maswali aliyoulizwa

–        kukumbuka yale aliyo funzwa haponawali

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

 

-kueleza

-kuongoza kujibu maswali

-kusikiliza

 

Kitabu cha mwana fuzi

-mitihani yajaribio

KS KCM

UK 168-172

MWM UK99

 
11MTIHANI WA KCPE 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top